วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมภาวนา 14 และ 15 ตุลาคม 2559

กำหนดการหลวงพ่อวิโมกข์
สอนภาวนาที่ี่อริยาศรม14 ม.ค.
อบรมภาวนา เวลา 17.00 - 20.00 น.
ขอเชิญคุณพี่, เพื่อนและน้องสหธรรมิกทุกท่านค่ะ


วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

อบรมภาวนาต้อนรับปีใหม่ 3 วัน ณ อริยศรมวิลล่า วันที่ 6-8 มกราคม 2560

อบรมภาวนาต้อนรับปีใหม่ 3 วัน ณ อริยศรมวิลล่า วันที่ 6-8 มกราคม 2560 

สรุปข้อธรรมวันแรกของการอบรมภาวนาค่ำนี้ค่ะ... 

ตั้งเจตนากำหนดรู้ทวนกระแส... 
อยู่เป็นสุขกับปัจจุบันจนเป็นอัตโนมัติ... 

สมาธิอยู่ที่ตั้งใจทึีจะกำหนดรู้ 
สัมมาสมาธิ คือตั้งใจมั่นชอบ 
ในตั้งใจให้มีศรัทธา เพื่อให้ถึงพร้อมในพละ5 

มอง คือสติ มองว่าอาการเป็นอย่างไร 
เห็น คือปัญญา เห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏ... เห็นความแปรปรวน ตั้งอยู่ไม่ได้.... 

ปรับ " ดู...มอง...เห็น" ให้มีความตั้งใจ มีเจตนาที่ต่อเนื่อง มีสมาธิเป็นแกนกลางอยู่ภายใน... 

ในวันแรกของการสอนภาวนา วันที่ 6 ม.ค. 2560รอบค่ำ ได้สอนเจาะลึกในเรื่องการกำหนดรู้ การมอง การเห็นในขณะภาวนา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางจิตให้มีสมาธิ สติสัมปชัญญะและปัญญา ในขณะภาวนา และ นักภาวนาหลายๆ ท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ธรรมเทศนาแบบเจาะลึกวันนี้ ยังไม่เคยบรรยายที่ไหนมาก่อน จึงขอแนะนำให้ทดลองปฏิบัติตามที่แนะนำ ดังธรรมบรรยายนี้.... 

1) การกำหนดรู้ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210331292911594&id=1620066239 

2) ดู มอง เห็น 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210331818724739&id=1620066239 

อนึ่ง การอบรมภาวนา ณ อริยศรมวิลล่า ยังมีอีก 2 วัน คือ 

วันที่ 7 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 - 20.30 น. 
วันที่ 8ม.ค. 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาวนา ณ อริยศรมวิลล่า สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณแอร์ โทร. 081-552-0588

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

กำหนดการหลวงพ่อวิโมกข์ สอนภาวนาที่อริยาศรม6-8 ม.ค.60

กำหนดการหลวงพ่อวิโมกข์
สอนภาวนาที่อริยาศรม6-8 ม.ค.60


ศุกร์ ที่ 6 ม.ค.60
18:00-20:30 

เสาร ์ที่ 7 มค.60 
9:00-15:00 
17:00-20:00 

อาทิตย์ ที่ 8 มค.60
9:00-15:00

ขอเชิญคุณพี่, เพื่อนและน้องสหธรรมิกทุกท่านค่ะวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการช่วงปีใหม่
ที่อริยาศรม

หลวงพ่อวิโมกข์เมทิโนสอนภาวนา
วันที่ 29 ธ.ค. เวลา 18:00 - 20:30 น.
และวันที่30 ธ.ค. เวลา 9:00 - 14:00 น.


พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์. 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ.
วันที่31ธ.ค.เวลา 20:00-21:00 น.

ไหว้พระรับศีล. ฟังธรรม
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


21:00 - 23:00 เสวนาธรรม. 
ตั้งคำถาม. อิสระ. ในอิริยาบถ. 
ของว่าง ยืดเส้นยืดสาย 
หรือ ถ้ามีผู้ที่มียถา พละเรี่ยวแรงแก่กล้า 
ช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่มจะสวดลักขี 
(อิติปิโส,สวากขาโต,สุปฏิปันโน) 89จบ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙


(20:00-21:00 เน้นผู้ที่มี

ภาระหน้าที่ จำเป็นจะต้องกลับบ้านเร็ว
 และลูกหลานที่อยู่ในภาวะยอมพอสมควร
 ยถาพละยังไม่แก่กล้า)

23:00 - 00:19 น
เป็นช่วงสวดมนต์รับปีใหม่
เพิ่มความเป็นศิริมงคลให้ชีวิตในปี2560

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 1 ม.ค. เวลา
7:00 น. สวดมนต์
7:30 น. ตักบาตร
8:00 น. กรวดน้ำรับพร

ขอเชิญเพื่อนๆและสหธรรมิกทุกท่านค่ะ

อริยาศรมวิลล่
สุดซอยสุขุมวิท1 ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ปริย 081-552-0588
www.ariyasom.com

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมภาวนา 14 และ 15 ตุลาคม 2559


ศุกร์นี้14ตค. หลวงพ่อวิโมกข์เพิ่มสอนรอบเย็น 18:00-20:30ค่ะ ขอเชิญสหธรรมิกค่ะ

************************************************************************

เสาร์ที่15ตค.เน้นสำหรับปูพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติใหม่
หรือผู้ที่ยังไม่เคยฝึกกับท่านที่จะเข้าร่วมปฏิบัติช่วง4วัน3คืนที่อริยาศรม และชาวต่างชาติ
เวลา9:00-16:00 และ 17:00-20:00น.ค่ะ
ขอเชิญสหธรรมิกทุกท่านค่ะ