วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปั้นพระครั้งที่ ๒๖ (2-3 พ.ย. 2562) โดยโรงแรมอริยาศรมวิลล่า และอาจารย์ใกล้รุ่ง อัตนโถ (อ.อุ่น) 

  
ปั้นพระครั้งที่ ๒๖ (2-3 พ.ย. 2562) โดยโรงแรมอริยาศรมวิลล่า และอาจารย์ใกล้รุ่ง อัตนโถ (อ.อุ่น)
info@ariyasom.com
www.ariyasom.com
02-254-8880
FB, Mindmatters Ariyasom
FB, ปั้นพระในแบบคุณ
Page, Na Aroon vegetarian and seafood restaurant
http://www.ariyasom.com/

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมภาวนา  

เรีื่อง สูญญัตตาสูตร 27 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการหลวงพ่อวิโมกข์
สอนภาวนาที่ี่อริยาศรม  27 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมภาวนา เวลา 18.00 - 20.30 น.
ขอเชิญคุณพี่, เพื่อนและน้องสหธรรมิกทุกท่านค่ะ
 On Tuesday 27 th February 2018 At  Meditation room 
    ARIYASOM VILLAวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

             On Thursday 15 th February 2018 At  Meditation room
                                       ARIYASOM VILLA

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมภาวนา 14 และ 15 ตุลาคม 2559

กำหนดการหลวงพ่อวิโมกข์
สอนภาวนาที่ี่อริยาศรม14 ม.ค.
อบรมภาวนา เวลา 17.00 - 20.00 น.
ขอเชิญคุณพี่, เพื่อนและน้องสหธรรมิกทุกท่านค่ะ


วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

อบรมภาวนาต้อนรับปีใหม่ 3 วัน ณ อริยศรมวิลล่า วันที่ 6-8 มกราคม 2560

อบรมภาวนาต้อนรับปีใหม่ 3 วัน ณ อริยศรมวิลล่า วันที่ 6-8 มกราคม 2560 

สรุปข้อธรรมวันแรกของการอบรมภาวนาค่ำนี้ค่ะ... 

ตั้งเจตนากำหนดรู้ทวนกระแส... 
อยู่เป็นสุขกับปัจจุบันจนเป็นอัตโนมัติ... 

สมาธิอยู่ที่ตั้งใจทึีจะกำหนดรู้ 
สัมมาสมาธิ คือตั้งใจมั่นชอบ 
ในตั้งใจให้มีศรัทธา เพื่อให้ถึงพร้อมในพละ5 

มอง คือสติ มองว่าอาการเป็นอย่างไร 
เห็น คือปัญญา เห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏ... เห็นความแปรปรวน ตั้งอยู่ไม่ได้.... 

ปรับ " ดู...มอง...เห็น" ให้มีความตั้งใจ มีเจตนาที่ต่อเนื่อง มีสมาธิเป็นแกนกลางอยู่ภายใน... 

ในวันแรกของการสอนภาวนา วันที่ 6 ม.ค. 2560รอบค่ำ ได้สอนเจาะลึกในเรื่องการกำหนดรู้ การมอง การเห็นในขณะภาวนา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางจิตให้มีสมาธิ สติสัมปชัญญะและปัญญา ในขณะภาวนา และ นักภาวนาหลายๆ ท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ธรรมเทศนาแบบเจาะลึกวันนี้ ยังไม่เคยบรรยายที่ไหนมาก่อน จึงขอแนะนำให้ทดลองปฏิบัติตามที่แนะนำ ดังธรรมบรรยายนี้.... 

1) การกำหนดรู้ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210331292911594&id=1620066239 

2) ดู มอง เห็น 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210331818724739&id=1620066239 

อนึ่ง การอบรมภาวนา ณ อริยศรมวิลล่า ยังมีอีก 2 วัน คือ 

วันที่ 7 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 - 20.30 น. 
วันที่ 8ม.ค. 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาวนา ณ อริยศรมวิลล่า สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณแอร์ โทร. 081-552-0588